Compensa Zdrowie

Ubezpieczenia zdrowotne dla Klientów Indywidualnych. Nowe warianty!

 

Aby sprostać wymaganiom naszych Klientów oraz zapewnić im łatwy i wygodny dostęp do nowoczesnych usług medycznych w Polsce wspólnie z partnerem medycznym Centrum Medycznym LIM stworzyliśmy kompleksowy program opieki zdrowotnej Compensa Zdrowie. Każdy Ubezpieczony otrzymuje Kartę Ubezpieczenia, która jest kluczem dostępu do świadczeń medycznych w ramach wybranego wariantu ubezpieczenia. Ubezpieczenie to ma charakter dodatkowy do powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Ubezpieczenie zdrowotne dla Klientów Indywidualnych dostępne jest w czterech wariantach:

Leczenie ambulatoryjne:

Compensa Zdrowie Plus
Compensa Zdrowie COMPLEX (nowy wariant)

Leczenie szpitalne:

Zasiłek szpitalny
Świadczenie operacyjne (nowy produkt)

W zakresie leczenia ambulatoryjnego Compensa Zdrowie zapewnia:

 • Przejrzysty i zrozumiały zakres ochrony
 • Bezgotówkowe korzystanie z usług w sieci placówek Centrum Medycznego LIM
 • Szeroką gamę lekarzy specjalistów bez skierowań i limitów
 • Pełny zakres badań diagnostycznych
 • Szybki i wygodny dostęp do opieki medycznej
 • Swobodę wyboru placówki medycznej w obrębie sieci Centrum Medycznego LIM, które świadczy usługi na najwyższym poziomie, a rozbudowana sieć ponad270 placówek medycznych obejmuje swoim zasięgiem cały kraj
 • Opiekę medyczną podczas podróży krajowych i zagranicznych
 • Korzystną relację ceny do oferowanego zakresu świadczeń
 • Całodobową Infolinię do dyspozycji ubezpieczonych.

W zakresie leczenia szpitalnego Compensa Zdrowie zapewnia:

 • Wysokie świadczenia pozwalające na pokrycie kosztów leczenia szpitalnego
 • Sprawną wypłatę świadczenia z tytułu ubezpieczenia szpitalnego oraz świadczenia operacyjnego

Ubezpieczonym może być:

 • Osoba fizyczna, która w dniu spisania wniosku nie ukończyła 65 roku życia
 • Osoba posiadająca obywatelstwo polskie lub kartę pobytu w Polsce na okres co najmniej 12 miesięcy licząc od daty początku okresu ubezpieczenia
 • Osoba poniżej 20 – go roku życia może być objęta ochroną ubezpieczeniową wraz z rodzicem lub opiekunem prawnym.

Ubezpieczenie zdrowotne dostępne jest także dla Klientów Instytucjonalnych.

Ubezpieczenie Compensa Zdrowie zostało wyróżnione konsumencką nagrodą zaufania "Złoty Otis 2006" w kategorii "Produkt Finansowy dla Zdrowia"

Kontakt:  aura@ent.pl, tel. 504-412-703 - Wrocław